یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۶
دوشنبه, 23 اسفند 1395 ساعت 08:16

دريافت تقدير نامه 4 ستاره تعالي توسط پتروشيمي اميركبير

 

شركت پتروشيمي اميركبير در ادامه روند تعالي و بهبود خود در سال 1395 موفق به كسب تقديرنامه 4 ستاره تعالي از دبيخانه تعالي صنعت پتروشيمي گرديد.

به گزارش روابط عمومي هلدينگ انرژي، در مراسم اعطاي اين گواهينامه كه با حضور مقامات  شركت هاي پتروشيمي و مديران عامل برگزار گرديد. پس از ارزيابي هاي انجام شده از عملكرد و اقدامات بهبود يك سال گذشته، پتروشيمي اميركبير موفق به كسب اين گواهينامه گرديد.

گفتني است امسال بيش از 90 شركت پتروشيمي و صنايع پايين دست در اين فرايند شركت نمودند.