شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۶
سه شنبه, 17 اسفند 1395 ساعت 07:29

مصرف کل بودجه دولت در صندوق های بازنشستگی تا ۱۰ سال آینده

مصرف کل بودجه دولت در صندوق های بازنشستگی تا ۱۰ سال آینده

معاون اقتصادي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: پيش بيني ها حاکي از آن است که تا ۱۰ سال آينده تقريبا همه بودجه دولت مصروف کمک به صندوق‌هاي بازنشستگي مي شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، حجت‌الله ميرزايي در ميزگرد «بررسي فرصت‌ها و چالش هاي صندوق هاي بازنشستگي کشور» در خبرگزاري فارس، درباره وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي، تاکيد کرد: صندوق ها در شرايط فعلي به دلايل متعددي به يکي از بحران هاي اقتصاد کشور تبديل شده‌اند. آنچه که در مورد صندوق‌ها مهم است، آثار چند وجهي اجتماعي، اقتصادي و سياسي ساختار و کارکرد آن هاست.
ميرزايي با بيان اينکه اين اجماع در دولت و مجلس شکل گرفته که اين صندوق ها، کانون هاي اصلي بحران‌ در آينده خواهند بود، افزود: اين موضوع مربوط به صندوق خاصي نيست و همه صندوق هاي بازنشستگي را شامل مي شود؛ چراکه هر کدام از صندوق ها با درجاتي از تفاوت، با وضعيتي مشابه مواجه هستند.
وي چالش هاي اصلي صندوق هاي بازنشستگي در ايران را فقدان پوشش فراگير، فقدان کفايت، فقدان عدالت ميان مشترکان و ناپايداري آن ها عنوان و تاکيد کرد: در بين اين چهار مساله، مهمترين مساله صندوق هاي بازنشستگي، «فقدان پايداري» يا همان کسري منابع است.
ميرزايي ادامه داد: از نگاه مديران صندوق هاي بازنشستگي، اداره امور اين نهادها به امري دشوار و پيچيده بدل شده است. حتي اگر برخي صندوق ها براي پرداخت هاي جاري مشکلي نداشته باشند، اما براي تأمين منابع با دشواري هاي بسياري مواجه هستند.
معاون اقتصادي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، گفت: اين نهادها با کسري بزرگ مالي مواجهند که از آن جمله مي توان به صندوق بازنشستگي کشوري، لشگري و صندوق فولاد اشاره کرد. برخي از صندوق ها مانند صندوق هما نيز اصلاً منابعي ندارند و تنها مصرف کننده هستند. برخي از صندوق ها نيز براساس محاسبات اکچوئري براي انجام تعهدات آتي با مشکل مواجه مي شوند که مي‌توان صندوق تأمين اجتماعي را مثال زد.
ميرزايي با بيان اينکه نگراني هاي زيادي براي پرداخت مستمري ها با وجود کمک دولت وجود دارد، ‌گفت: دولت يازدهم در سال هاي اخير با وجود کسري منابع و نبود پول کافي در حال کمک به صندوق هاي بازنشستگي است، با اين حال، نگراني هايي همچنان وجود دارد.
وي افزود: در قانون براي تأمين کسري منابع صندوق ها، تعهداتي برگردن دولت گذاشته شده، اما اندازه و ماهيت آن بسيار قابل تأمل است؛ به طور متوسط سالانه ۱۵ درصد کمک هاي دولتي به صندوق هاي بازنشستگي رشد کرده است و اين رقم امسال به حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده که معادل يارانه نقدي پرداختي دولت به مردم است.
ميرزايي با تأکيد بر اينکه ۴۰ هزار ميليارد توماني که از سوي دولت براي پرداخت هزينه هاي صندوق هاي بازنشستگي تأمين شده، مورد توجه قرار نگرفته است،‌گفت: موضوع تأمين منابع صندوق هاي بازنشستگي از چند جهت مهم تر از پرداخت يارانه هاي نقدي به عموم مردم است، چرا که يارانه نقدي در يک سقفي محدود شده و امکان افزايش آن وجود ندارد و از طرفي اميد مي رود با اصلاح فرآيند شناسايي و تکميل بانک هاي اطلاعاتي اين رقم کاهش يابد.
ميرزايي ادامه داد: اما کمک دولت به صندوق ها نه تنها سقفي ندارد، بلکه به طور متوسط سالانه ۱۵ درصد افزايش پيدا کرده به حدي که پيش‌بيني ها حاکي از آن است که تا ۱۰ سال آينده تقريبا همه بودجه دولت مصروف کمک به صندوق هاي بازنشستگي مي شود.
وي با اشاره به مصوبات قانوني و دستورالعمل هايي که در گذشته به صندوق ها تحميل شده و منابع آن ها را تحت‌الشعاع قرار داده است، گفت: بازنشستگي هاي پيش از موعد، همسان سازي و هم ترازي حقوق در کنار جهش هاي يکباره در حقوق و مستمري ها از جمله مصوباتي در گذشته است که منابع صندوق ها را با چالش مواجه کرده اند.
ميرزايي با ابراز تأسف از اينکه صندوق ها به نوعي قرباني پوپوليسم در حوزه سياست‌ نيز شده‌اند، گفت: صندوق هاي بازنشستگي براي برخي از سياسيون به عنوان محملي براي خريد آراء در بازار سياست محسوب مي شوند.