شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۶
دوشنبه, 06 دی 1395 ساعت 06:50

قیمت خوراک تعیین کننده توجیه طرح های مجتمع پتروشیمی در آینده است

قیمت خوراک تعیین کننده توجیه طرح های مجتمع پتروشیمی در آینده است

رئیس هیات مدیره مجتمع پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه قیمت خوراک تعیین کننده توجیه طرح های مجتمع پتروشیمی در آینده است، گفت: سود و زیان ده شدن مجتمع های پتروشیمی به خوراک های مصرفی در این مجتمع ها باز می گردد. اگر قیمت هر متر مکعب خوراک از هشت سنت بالاتر رود، مجتمع های پتروشیمی زیان ده می شود و انجام کار در این مکان ها دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
علی محقر با اشاره به ماده 53 برنامه ششم مصوب کمیسیون تلفیق در خصوص قیمت انواع خوراک پتروشیمی تاکید کرد: با اجرا نشدن این مصوبه صادرات غیرنفتی تقریبا به سوی تعطیلی می رود.
وی ادامه داد: طرح های پتروشیمی تنها طرح هایی در کشور هستند که 80 درصد صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهند، بنابراین با بالا رفتن قیمت خوراک شاهد تعطیلی صادرات غیر نفتی در کشور خواهیم بود.

محقر تصریح کرد: بر اساس ماده 53 در کمیسیون تلفیق مصوب شد که قیمت هر متر مکعب خوراک پتروشیمی به هفت تا 7.5 سنت برسد که رقم منطقی است و البته قیمت پنج سنت منطقی تر است. در حال حاضر در کشورهایی همچون قطر، خوراک پتروشیمی با قیمت هر متر مکعب 4.5 سنت به دست سرمایه گذار می رسد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون قیمت هر متر مکعب خوراک پتروشیمی حدود 8.5 تا 9 سنت است که این نرخ در سال گذشته حدود 13 تا 14 سنت بوده است. با توجه نکردن به این مصوبه دوباره قیمت به حدود 13 سنت می رسد که برای مجتمع های پتروشیمی زیان ده است.