یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۶
چهارشنبه, 05 آبان 1395 ساعت 05:27

اخذ پایانکار شرکت لوله سازی اهواز بعد از 50 سال

  اخذ پایانکار شرکت لوله سازی اهواز بعد از 50 سال

در راستای سامان دهی شرکت  و تعیین تکلیف وضعیت مجوزهای شهرداری، با تلاش مدیران و کارکنان لوله سازی اهواز،  پایانکار  ساختمانی این شرکت پس از حدود 50 سال اخذ شد.
مدیر امور حقوقی و پیمان‌های شرکت لوله سازی اهواز گفت : در راستای سامان دهی به امور شرکت در همه جنبه های آن، موفق به دریافت پایانکار  ساختمانی شرکت پس از حدود 50 سال، براساس مقررات و قوانین شهری شدیم.
شرکت در طول دهه‌های گذشته به دلیل موقعیت آن در محدوده شهری مورد توجه خاص شهرداریها بوده است و در طول حدود 50 سال قدمت خود ساخت و سازها و تخریب و توسعه های مختلفی داشته است. لذا با تدبیر مدیر عامل و پیگیری‌های مجدانه مدیران مربوطه و مشاورین شرکت موفق به اخذ پروانه و پایان کار کلیه مستحدثات و کارخانه های شرکت شده و یکی دیگر از معضلات 50 ساله مرتفع گردید.