یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۶
شنبه, 10 مهر 1395 ساعت 06:52

انجام 85 هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس

انجام 85 هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس

از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه بالغ بر 85هزار و 992میلیارد و 248میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 14هزار و 684میلیارد و 949میلیون ریال از طریق جایزه، 50هزار و 650میلیارد و 955میلیون ریال از طریق حق‌تقدم و 20هزار و 656میلیارد و 344میلیون ریال از طریق جایزه و حق‌تقدم بوده است. بر‌اساس این گزارش؛ در شهریورماه امسال 7هزار و 730میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که یک‌هزار و 500 میلیارد ریال از طریق حق‌تقدم و 6 هزار و 230میلیارد آن از طریق جایزه و حق‌تقدم بوده است. همچنین در مردادماه امسال 20هزار و 847میلیارد و 705میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 2هزار و 802میلیارد و 935میلیون ریال آن از طریق جایزه و 18هزار و 44 میلیارد و 770 میلیون ریال از طریق حق‌تقدم بوده است.
در تیرماه امسال نیز 8هزار و 448میلیارد و 451میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 5هزار و 220میلیارد و 636میلیون ریال آن از طریق جایزه و 3هزار و 727میلیارد و 815میلیون ریال از طریق حق‌تقدم بوده است. در خردادماه نیز 2هزار و 158میلیارد و 820میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 205میلیارد ریال آن از طریق جایزه و یک هزار و 653 میلیارد و 820 میلیون ریال از طریق حق‌تقدم و 300 میلیارد ریال از طریق جایزه و حق‌تقدم بوده است. همچنین در اردیبهشت ماه امسال 30 هزار و 714 میلیارد و 187میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده و فروردین گذشته نیز 15هزار و 943میلیارد و 85میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده است.