جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
سه شنبه, 09 شهریور 1395 ساعت 04:44

ضرورت تغییر رویکرد برنامه ششم توسعه به نفع بازنشستگان

ضرورت تغییر رویکرد برنامه ششم توسعه به نفع بازنشستگان

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري در نشست با اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي که روز گذشته درصندوق بازنشستگي کشوري انجام شد، گفت: مجلس شوراي اسلامي با تصويب برنامه ششم توسعه با هدف حمايت بازنشستگان از چالش هاي پيش روي صندوق هاي بازنشستگي بکاهد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، محمود اسلاميان افزود: حمايت دولت و مجلس و برنامه ريزي صحيح از تبديل شدن فرصت هاي صندوق هاي بازنشستگي به تهديد جلوگيري مي کند.
وي اظهار داشت: بيشتر صندوق هاي بازنشستگي در ايران دچار بحران هستند و اگر اين روند ادامه يابد در آينده کشور را با تهديد مواجه مي کند.
اسلاميان با بيان اينکه هم اکنون در صندوق بازنشستگي کشوري نسبت شاغل به بازنشسته استاندارد پوشش حمايتي را ندارد، افزود: اين مسئله صندوق را با چالش مواجه کرده و نياز به حمايت مجلس و دولت براي جلوگيري از بحران است.
وي ادامه داد: نهادهاي دولت و مجلس در دهه هاي اخير تصميمات اشتباهي در حوزه صندوق هاي بازنشستگي گرفته اند و اين هزينه چند صد هزار ميليارد توماني را بر دوش صندوق گذاشته اند.
اسلاميان با اشاره به پايين بودن سن بازنشستگي در کشور ايران افزود: در حال حاضر ميانگين سن بازنشستگي۵۱ سال است، در حالي که متوسط سن بازنشستگي در جهان بيش از ۶۰ سال است.
وي تصريح کرد: ما افراد ۵۰ ساله را به پارک‌ها مي‌فرستيم، به اين بهانه که براي نيروهاي جديد اشتغال ايجاد کنيم و اين اتفاق هم نمي‌افتد.
اسلاميان بيان داشت: در دنيا ميانگين سن بازنشستگي براي خانم‌ها ۶۰ و براي آقايان ۶۵ سال است بنابراين باتوجه به پايين بودن سن بازنشستگي در ايران از تجارب نيروها به درستي استفاده نمي شود.
اسلاميان تاکيد کرد: سن بازنشستگي پايين علاوه بر آسيب‌هاي فوق، فشار مالي زيادي نيز به صندوق بازنشستگي کشوري وارد کرده است و به همين دليل بايد پارامترهاي بازنشستگي تغيير پيدا کند.
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس و نماينده مردم شهر ملکان نيز در اين ديدار گفت: فقدان برنامه ريزي صحيح، صندوق هاي بازنشستگي را به زنگ خطري براي کشور تبديل کرده است.
سلمان خدادادي با بيان اينکه برنامه ششم توسعه بايد به نفع بازنشستگان کشور اصلاح شود، افزود: مجلس بايد برنامه ششم توسعه را با هدف جلوگيري از بحران هاي صندوق هاي بازنشستگي اصلاح کند.
وي ادامه داد: صندوق هاي تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري و صندوق هاي ورشکسته نيز بايد با برنامه ريزي صحيح و مديريت مطلوب در راستاي کاهش چالش ها گام بردارند.
خدادادي تصريح کرد: تشکيل کميته سرمايه گذاري در اين برهه از زمان براي صندوق هاي بازنشستگي يک ضرورت است.
وي اظهار داشت: همچنين صندوق هاي بازنشستگي بايد از سرمايه گذاري هاي کوچک و غير مولد اجتناب ورزند و از بنگاه هاي زيان ده که توجيه اقتصادي ندارند، خارج شوند.
خدادادي بيان داشت: محاسبات اکچوئري بايد در صندوق هاي بازنشستگي صورت گيرد و کميسيون اجتماعي مجلس نيز در اين زمينه حمايت لازم را به عمل مي آورد.