جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
چهارشنبه, 30 تیر 1395 ساعت 10:32

بازنشستگان ۲۵ استان حقوق خود را مستقیم دریافت می کنند

بازنشستگان ۲۵ استان حقوق خود را مستقیم دریافت می کنند
صندوق بازنشستگي کشوري ماهانه بيش از دو هزار ميليارد تومان حقوق به بازنشستگان کشوري پرداخت مي کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، حسين بخشي زاده مديرکل امور مالي صندوق اظهار داشت: صندوق بازنشستگي کشوري هر ماه به حدود يک ميليون و ۲۸۰ هزار بازنشسته کشوري بيش از دو هزار ميليارد تومان حقوق پرداخت مي کند. به طور ميانگين حقوق پرداختي به بازنشستگان کشوري در هرماه يک ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است.
بخشي زاده با بيان اينکه پرداخت حقوق به بازنشستگان کشوري در گذشته به صورت غيرمستقيم انجام مي شد، گفت: حقوق تا پيش از اين به دستگاه هاي اجرايي پرداخت مي شد و دستگاه ها نيز پس از تاخير چند روزه، مبلغ را به حساب بازنشستگان واريز مي کردند. خوشبختانه با اهتمام مديرعامل صندوق بازنشستگي، پرداخت مستقيم حقوق به بازنشستگان کشوري در دستور کار صندوق قرار گرفت.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر در ۲۵ استان کشور پرداخت مستقيم حقوق انجام مي شود، تصريح کرد: اکنون مبلغي که از خزانه کشور دريافت مي شود با ساير منابعي که صندوق در اختيار دارد به صورت يک جا به حساب بازنشستگان کشوري در ۲۵ استان واريز مي شود. شش استان ديگري که باقي مانده است نيز تا شهريور ماه امسال وارد طرح پرداخت مستقيم مي شوند.
وي با اشاره به مزيت هاي اين طرح براي بازنشستگان و صندوق بازنشستگي کشوري، گفت: با اجراي اين طرح از هدر رفت منابع صندوق بازنشستگي کشوري جلوگيري مي شود، همچنين تاخيري که پيش از اين در پرداخت حقوق بازنشستگان وجود داشت ديگر اتفاق نخواهد افتاد و در نهايت مزيت مهم اجراي طرح اين است که اکنون بازنشستگان کشوري مي توانند از طريق دستگاه هاي ATM بانک صادرات فيش حقوقي و ساير اطلاعات حقوق خود را دريافت کنند.
بخشي زاده با اشاره به دلايل عدم اجراي اين طرح در چند استان باقي مانده، گفت: در اين استان ها، پرداخت حقوق بازنشستگان از طريق بانک هاي مختلف صورت مي گيرد و هنوز بستر لازم براي پرداخت حقوق بازنشستگان کشوري از طريق بانک عامل صندوق که بانک صادرات است فراهم نشده و همين امر دليل تاخير بوجود آمده براي اجراي اين طرح است.
وي همچنين افزود: صندوق بازنشستگي کشوري از سه منبع يعني خزانه کشور، کسورات شاغلين و منابع سرمايه گذاري صندوق حقوق بازنشستگان را پرداخت مي کند.