جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
سه شنبه, 08 تیر 1395 ساعت 05:45

تکمیل زنجیره تولید؛ شرط طرح‌های جدید پتروشیمی

شانا: معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تاکید بر جلوگیری از خام فروشی به‌عنوان سیاست مهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در برنامه ششم توسعه، گفت: ارائه طرح‌های جدید پتروشیمی، مشروط به تکمیل زنجیره تولید است. مرضیه شاهدایی در این زمینه گفت: سیاست مهم این شرکت در برنامه ششم توسعه، جلوگیری از خام‌فروشی با هدف توسعه بیش از پیش صنعت پتروشیمی کشور است و از آنجا که تکمیل زنجیره تولید در این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است، شرکت ملی صنایع پتروشیمی طرح‌های جدید را به شرط تکمیل زنجیره تولید ارائه خواهد کرد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران افزود: ما به‌عنوان متولی صنعت پتروشیمی کشور، طرح‌ها و مجوزهای خوراک‌های منابع هیدروکربوری را در صورتی ارائه می‌کنیم که سرمایه‌گذار نسبت به تکمیل زنجیره تولید اقدام کند. وی تصریح کرد: به همین منظور در وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مقرر شده است با هدف جلوگیری از خام‌فروشی، قراردادها و مجوزهای جدید برای خوراک‌های هیدروکربوری متان، اتان، پروپان و... به این شرط ارائه شود که تکمیل زنجیره تولید صنعت پتروشیمی در دستور کار قرار گیرد. شاهدایی در ادامه در مورد تعبیر وزیر نفت که سال ٩٥ را سالی استثنایی برای صنعت پتروشیمی کشور خوانده است، گفت: امسال ١١ طرح پتروشیمی به بهره‌برداری می‌رسد و برآورد ما این است که حدود ٥ تا ٦ میلیون تن به ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور اضافه شود.