یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۶
یکشنبه, 30 خرداد 1395 ساعت 05:40

همه شرکت های تحت کنترل صندوق بازنشستگی کشوری فعال هستند

دکتر اسلاميان:

همه شرکت هاي تحت کنترل صندوق بازنشستگي کشوري فعال هستند
مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري گفت: تمامي ۵۸ واحد تحت کنترل اين صندوق در حال فعاليت هستند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، دکتر محمود اسلاميان، در جلسه کارگروهِ مليِ تسهيل و رفع موانع توليد که به رياست دکتر اسحاق جهانگيري برگزار شد، ضمن ارائه گزارشي از برنامه ها و اقدامات انجام شده‌ي صندوق بازنشستگي کشوري در حوزه سياست هاي اقتصاد مقاومتي، تشکيل هلدينگ هاي تخصصي و تدوين ساختار و روابط استراتژيک شرکت هاي زيرمجموعه اين صندوق، گفت: هيچ يک از ۵۸ واحد تحت کنترل صندوق بازنشستگي کشوري تعطيل نشده و همچنان فعاليت مي کنند.
وي در اين گزارش با بيان اينکه رويکرد صندوق بازنشستگي کشوري حفظ کارکنان و ادامه توليد است، خاطرنشان کرد: در بخش پتروشيمي، شاهد ارتقاء توليد بوده‌ايم. در شرکت لوله سازي اهواز نيز که با ۳۵ درصدِ ظرفيت فعاليت مي‌کرد، امروز شاهد آن هستيم که با تمام ظرفيت و ۶۶ درصد افزايش توليد فعاليت مي‌کند، به گونه‌اي که براي سه سال آينده نيز قرارداد منعقد کرده است.
جلسه کارگروهِ ملي تسهيل و رفع موانع توليد به رياست دکتر اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور و با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، رئيس سازمان توسعه تجارت و رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي عصر چهارشنبه ۲۶ خردادماه برگزار شد.