جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
دوشنبه, 24 خرداد 1395 ساعت 05:41

جوادی معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری شد

وزیر نفت ضمن قدردانی از رکن الدین جوادی برای انجام وظیفه به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در سخت ترین شرایط تحریم، وی را به عنوان «معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری» منصوب کرد.
به گزارش خبر انرژی، در حکم وزیر نفت امده است:
در مرحله انتخاب هیئت مدیره جدید شرکت ملی نفت ایران، با توجه به عدم تمایل جنابعالی به ادامه حضور در سمت مدیریت عامل و عضویت هیئت مدیره این شرکت، لازم می داند که ضمن قدرشناسی و سپاس از جنابعالی که در یکی از سخت ترین دورانهای حیات شرکت ملی نفت ایران، مدیریت عامل این شرکت را به عهده گرفتید و منشاء خدماتی با ارزش از جمله به نتیجه و بهره برداری رسانیدن چندین فازمیدان عظیم پارس جنوبی و توسعه میدانهای غرب کارون و نیز افزایش تولید و صادرات نفت خام پس از لغو تحریمها شدید، بدینوسیله به عنوان «معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری» منصوب می شوید.
اهمیت اجرای دقیق وظایف حاکمیتی که به موجب قانون اصلاح قانون نفت مصوب خردادماه ١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی بر عهده وزارت نفت قرار گرفته، علت اصلی و ضرورت تشکیل این معاونت را نمایان می سازد.
انتظار می رود که با توجه به تجارب گرانقدر جنابعالی، این وظیفه و مسئولیت حاکمیتی وزارتخانه به خوبی انجام برسد و بویژه در موضوع افزایش بازیافت نفت از میدانهای در دست بهره برداری، قدمهای جدی تری برداشته شود.
از خداوند قادر متعال توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف خطیری که بر عهده می گیرید مسئلت دارم.