یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۶
سه شنبه, 28 ارديبهشت 1395 ساعت 06:12

خطای حوادث در پروژهای صنعت نفت کاهش یافت

مدیر HSE شرکت ملی نفت ایران از اجرای برنامه ریزی و مدیریت برای به حداقل رساندن سوانح در پروژهای صنعت نفت خبر داد.
به گزارش خبرنگار شانا، سیاوش درفشی امروز (دوشنبه،٢٧ اردیبهشت ماه) در گردهمایی رؤسای اچ اس یی شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران با بیان جایگاه کنونی اچ اس یی در پیشبرد پروژه های صنعت نفت، گفت: تاکنون روزانه ٧٠٠ هزار مترمکعب پساب و ماهانه ٢ هزار و ٥٠٠ تن پسماندهای تولیدی در پروژه ها مدیریت می شود.
وی رویکرد اچ اس یی شرکت ملی نفت ایران را پیشگیرانه دانست و گفت: در بخشهای عملیاتی، پشتیبانی و فرآیند های اصلی برنامه ریزی، مهندسی، کنترل طرحها و منابع انسانی این رویکرد جاری است.
مدیر اچ اس یی شرکت ملی نفت ایران، طرح ریزی و استقرار نظام اچ اس یی، روزآمدکردن و بهبود زیرساختها، استاندارد کردن ایمنی و بهداشت، آموزش و توسعه فرهنگ ایمنی و نهادینه سازی بهداشت را از مهمترین اهداف اچ اس یی شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد.
درفشی گفت: در نظر داریم به منظور کاهش هزینه ها و کیفی سازی، قوانین اچ اس یی را در همه سطوح عملیات و پروژه های صنعت نفت اجرا کنیم.
وی، فرهنگ سازی و نهادینه کردن قوانین ایمنی را در اجرای طرحها و پروژه های صنعت نفت لازم و ضروری دانست و گفت: رعایت استاندارها و قوانین ایمنی منجر به کاهش سوانح می شود.
مدیر HSE شرکت ملی نفت ایران اجرای پایش برخط (آنلاین) محیط زیست، استقرار سامانه مدیریت انرژی، تدوین راهنما، برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی و استانداردسازی ضریب انتشار آلاینده های هوا را از مهمترین برنامه های امسال برشمرد.
بنابر این گزارش، تشریح فعالیتها و اقدامهای شرکتهای تابعه در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سال ٩٤ و بیان اهداف امسال از مهمترین محورهای برگزاری گردهمایی رؤسای اچ اس یی شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران بود.
رکن الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز در گردهمایی رؤسای اچ اس یی شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران حضور داشت.