جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1395 ساعت 06:33

قيمت نفت خام در بازار جهاني افزايش يافت

تهران - ايرنا - قيمت نفت خام در بازار جهاني روز سه شنبه تحت تاثير كاهش توليد نفت در كانادا و نيجريه ، افزايش يافت.
قيمت نفت خام در بازار جهاني افزايش يافت
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري فرانسه از نيويورك ، قيمت نفت خام پايه بورس نيويورك (وست تگزاس اينترمديت) براي تحويل در ماه ژوئن ، با 1.22 دلار افزايش به هربشكه 44.66 دلار رسيد.
در لندن نيز بهاي هر بشكه نفت خام برنت براي تحويل در ماه ژوييه با 1.89 دلار افزايش به 45.52 دلار رسيد.
سرمايه گذاران نفتي روز سه شنبه به اين نتيجه گيري رسيدند كه وقفه هاي ايجاد شده در منطقه شن هاي نفتي آلبرتا كانادا بر اثر آتش سوزي ، مدت بيشتري از انتظارات طول خواهد كشيد هر چند كه خسارات جدي به تاسيسات اين منطقه وارد نشده است.
«تيم ايوانز» تحليلگر نفتي موسسه «سيتي فيوچرز» در اين زمينه گفت: هر چند شركت هاي توليد كننده نفت تعدادي از كارگران خود را تا پايان هفته به محل كار باز مي گردانند اما به اعتقاد ما احياي كامل توليد 2 تا 3 هفته به طول مي انجامد.
در همين حال از نيجريه نيز خبر رسيد كه توليد نفت اين كشور به دليل خرابكاري در خطوط لوله نفت به پايين ترين حد 22 سال اخير رسيده است.
بنا بر اطلاعات «بلومبرگ» ، توليد نفت نيجريه كه بزرگترين توليدكننده نفت در آفريقا است ، براي اولين بار از سال 1994 تا كنون به كمتر از 1.7 ميليون بشكه در روز رسيده است.