جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
یکشنبه, 19 ارديبهشت 1395 ساعت 06:20

بیش از 131 میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر ایران تخلیه و بارگیری شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، از اين ميزان 85 ميليون و 900 هزار و 415 تن سهم تخليه و بارگيری كالاهای غيرنفتی بوده است، ضمن اينكه حجم تخليه و بارگيري كالاهای نفتی نيز در سال گذشته به 45 ميليون و 901 هزار و 851 تن رسيد.
* تخليه و بارگيري كالاهاي غيرنفتي
از مجموع عمليات تخليه و بارگيری كالاهاي غيرنفتی، سهم تخليه 41 ميليون و 643 هزار و 578 تن و سهم بارگيری هم 44 ميليون و 256 هزار و 837 تن در يك سال گذشته بوده است.
در سال 1394 آمار واردات و صادرات از بنادر ايران به ترتيب 33 ميليون و 461 هزار و 292 تن و 37 ميليون و 711 هزارو 62 تن بوده است. در يك سال گذشته 4 ميليون و 556 هزار و 421 تن كالای غيرنفتی از بنادر ايران ترانزيت شده است.
* تخليه و بارگيري كالاهاي نفتي
از كل آمار تخليه و بارگيري كالاهای نفتي سهم تخليه 20 ميليون و 667 هزار و 421 تن و سهم بارگيری 25 ميليون و 234 هزار و 430 تن در سال 1394 گزارش شده كه آمار بارگيری آن 16.5 درصد نسبت به سال 1393 افزايش داشته است.
در سال 1394 آمار واردات 2 ميليون و 491 هزار و 527 تن بوده است، اما صادرات 15 ميليون و 788 هزار و 33 تني كالاهای نفتی در سال گذشته در مقايسه با سال 1393 بيش از 42.8 درصد افزايش داشته است.
در اين مدت ترانزيت كالاهای نفتی از بنادر ايران 4 ميليون و 532 هزار و 371 تن بوده و آمار كل تخليه و بارگيری كانتينری در سال 1394 به 2 ميليون و 102 هزار و 247 TEU (معادل واحد 20 فوتي) رسيده است.
در سال گذشته در مجموع 16 ميليون و 521 هزار و 433 نفر در بنادر شمالی و جنوبی ايران جابه جا شدند و در اين مدت كل شناورهای دريايی بزرگ و كوچك كشور 35 هزار و 67 فروند بوده است.
بر این اساس، در فرودين ماه سال 1395 از بنادر شمالي و جنوبی ايران در مجموع 13 ميليون و 46 هزار و 686 تن كالاي نفتی و غير نفتی تخليه و بارگيري شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 30.4 درصد افزايش داشته است.