شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۶
شنبه, 14 فروردين 1395 ساعت 05:38

کوشش برای از میان بردن آسیبهای ناشی از وابستگی به نفت

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: باید تلاش کنیم آسیبهای ناشی از وابستگی به نفت و همچنین آسیب پذیری در مقابل تحریمهای ظالمانه و موارد مشابه از میان رود.
به گزارش شانا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا با بیان این که دولت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده است، گفت: برنامه جامع اقتصاد مقاومتی از پارسال آغاز شده است و این برنامه در پی نامگذاری سال جدید با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» با جدیت بیشتری ادامه می یابد.

وی افزود: این برنامه شامل همه اقدامها و طرحهای اجرایی در چارچوب زمانبندی مشخص و با اهداف مشخص و معین است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصیح کرد: رشد پایدار و بدون آسیب پذیری از تکانه ها و مخاطره های اقتصادی بیرونی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است و باید تلاش کنیم آسیبهای ناشی از وابستگی به نفت و همچنین آسیب پذیری در مقابل تحریمهای ظالمانه و موارد مشابه از بین برود.

طیب نیا گفت: برنامه جامعی برای اقتصاد مقاومتی طراحی کردیم که اهداف و سیاستهای کلی را شامل می شود و هدف ما این است اقدامها و طرحهای اجرایی دارای روندی شفاف، کمی و زمانبندی شده باشد و در هر حوزه ای مشخص کرده ایم که به کجا می خواهیم برسیم و با چه سرعت و در چه مقطع زمانی قرار است به این اهداف برسیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که این برنامه ها تنظیم شده است تا دچار روزمرگی نشویم، اضافه کرد: آرزوی ما این است ملت ایران اسلامی که سالها در برابر تحریمهای ظالمانه با بردباری عزتمند ایستاده اند به شرایط مطلوب اقتصادی و رفاهی که شایسته این ملت است دست یابند.

وی ادامه داد: دولت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل داده است که معاون اول رئیس جمهوری ریاست آن را بر عهده دارد و بر تدوین و هدف گذاریهای دقیق در چارچوب سیاستگذاریهای مدنظر مقام معظم رهبری تاکید دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که همه دستگاهها و نهادها در چارچوب امکاناتی که دارند برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سال اقتصاد مقاومتی تلاش خواهند کرد، افزود: رشد اقتصادی مستمر، اشتغال جوانان، ارتقای وضع اقتصادی و معیشت مردم از آرزوهای خدمتگزاران آنها در مجموعه اقتصادی کشور است.