جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
یکشنبه, 16 اسفند 1394 ساعت 07:46

سهم ایران از واردات نفت خام ترکیه به ٢٢ درصد رسید

ایران با تامین ٢٢ درصد از نیازهای نفت خام ترکیه، دومین تامین کننده نفت خام این کشور پس از عراق است.

به گزارش خبرنگار شانا، واردات نفت خام ترکیه در سال ٢٠١٥ با ٤٣ درصد افزایش نسبت به پارسال، به میانگین ٥٠٦ هزار بشکه در روز رسید که یک حدنصاب جدید برای این کشور به شمار می رود.

از مجموع واردات نفت خام ترکیه در سال ٢٠١٥ روزانه حدود ٢٣٠ هزار بشکه معادل (٤٥درصد) از کشور عراق صورت پذیرفت که نسبت به سال پیش از آن بیش از دو برابر شده است.

براساس گزارش منتشر شده از سوی نشریه میس، پس از عراق، ایران با روزانه ١١٠ هزار بشکه صادرات نفت خام به ترکیه توانست سهم حدود ٢٢ درصدی از واردات نفت خام این کشور را به خود اختصاص دهد.

کشورهای روسیه، عربستان و قزاقستان نیزدیگر صادرکنندگان نفت خام به ترکیه در سال ٢٠١٥ بودند. در زمینه واردات فرآورده های نفتی نیز به طور میانگین روزانه ٥١٠ هزار بشکه در سال ٢٠١٥ از سوی ترکیه وارد شد که عمدتا شامل فرآورده هایی نظیر ال پی جی و نفتا بود.

در مقایسه با سال ٢٠١٤، حجم واردات فرآورده های نفتی این کشور در سال ٢٠١٥، حدود ٥ درصد افزایش یافت و براین اساس، مجموع واردات نفت خام و فرآورده های نفتی ترکیه در سال ٢٠١٥ به یک میلیون و ١٤ هزار بشکه در روز رسید.