جمعه, ۲۸ مهر ۱۳۹۶

 شیمیائی و سلولزیکانی های غیر فلزی  دارویی و غذائی کانی های فلزی
 سیمان اردستانصنایع شیر ایرانفولاد اکسین خوزستان
 سیمان ساوه صبا فولاد خلیج فارس
   لوله سازی اهواز
پتروشیمی - نفت و گاز    
پتروشیمی ایلامپتروشیمی باخترپتروشیمی نوری(برزویه)پایانه ها و مخازن پتروشیمی
پتروشیمی شمیرانپالایش نفت آناهیتا  
سایر حوزه های فعالیت   
آرمون بورسگسترش تجارت پارس سباصبا آرمهصبا آرمه بتن
خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذارینوآوران مدیریت سبا 

 • نیرو تراز پی ریز
 • لی پروپیلن جم
 • پتروشیمی مسجد سلیمان
 • لوله سازی اهواز
 • نفت ایرانول
 • پتروشیمی جــم
 • شرکت نفت اصفهان
 • گسترش تجارت پارس سبا
 • نفت پاسارگاد
 • صبا فولاد
 • پتروشیمی فن‌آوران
 • پتروشیمی خارگ
 • فولاد اکسین خوزستان