پنجشنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۶

 شیمیائی و سلولزیکانی های غیر فلزی  دارویی و غذائی کانی های فلزی
 سیمان اردستانصنایع شیر ایرانفولاد اکسین خوزستان
 سیمان ساوه صبا فولاد خلیج فارس
   لوله سازی اهواز
پتروشیمی - نفت و گاز    
پتروشیمی ایلامپتروشیمی باخترپتروشیمی نوری(برزویه)پایانه ها و مخازن پتروشیمی
پتروشیمی شمیرانپالایش نفت آناهیتا  
سایر حوزه های فعالیت   
آرمون بورسگسترش تجارت پارس سباصبا آرمهصبا آرمه بتن
خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذارینوآوران مدیریت سبا