نوع شركت شناسه ملي سال تاسيس سال مالي فعاليت عمده كد اقتصادي استان دفتر مركزي
سهامي عام 10100839465 1345 12/29 توليد انواع لوله انتقال گاز، آب 411331133696 تهران
شركت لوله سازي اهواز (سهامي عام) در تاريخ 15/11/1345 با نام كارخانجات لوله سازي اهواز تاسيس و در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده و متعاقباً در تاريخ 27/6/1348 با تصويب مجمع عمومي به شركت سهامي لوله سازي اهواز در 03/11/1374 به نام شركت لوله سازي اهواز (سهامي خاص) تغيير نام داده است. در سال 79 و براساس مصوبه هيات وزيران 100% شركت در قبال رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي و رفاه كاركنان صنعت نفت واگذار و از زمره شركت هاي دولتي خارج و به موجب مصوبه مجمع عمومي بطور فوق العاده مورخ 25/10/1380 شركت از "سهامي خاص" به "سهامي عام" تغيير يافته است. فعاليت هاي اصلي شركت به موجب ماده 4 اساسنامه، توليد و فروش لوله از قطر 6تا 56 اينچ و نيز توليد و فروش پوشش لوله از قطر 2 الي 56 اينچ مي‏باشد. درحال حاضرشركت داراي سهم كارخانه توليد لوله و سه كارخانه پوشش لوله به شرح زير مي‏باشد:
  • كارخانه شماره يك درسال 1346 مورد بهره‏برداري قرارگرفته و لوله‏هاي فولادي به اقطار 6 الي 16 اينچ را توليد مي نمايد.
  • كارخانه شماره سه در سال 1355 تاسيس و لوله هاي فولادي به اقطار 8 الي 24 اينچ را توليد مي‏نمايد.
  • كارخانه شماره چهار در سال 1355 تاسيس و لوله هاي فولادي به اقطار 24 الي 56 اينچ را توليد مي نمايد.
  • كارخانه شماره يك پوشش، لوله هاي 2 تا 16 اينچ را پوشش مي دهد. اين كارخانه از سال 1374 مورد بهره برداري قرار گرفته است.
  • كارخانه شماره دو پوشش، درسال 1372 مورد بهره برداري قرارگرفت و لوله هاي 18 تا 56 اينچ را پوشش مي دهد.
  • كارخانه پوشش داخلي در سال 1384 جهت انجام پوشش سخت اپوكسي در داخل لوله احداث و در اواخر همان سال جهت بررسي وضعيت خطوط نصب شده، توليد آزمايشي پوشش داخلي لوله هاي 56 اينچ آغاز شد. ليكن در سال 1385 به دليل فسخ قرارداد منعقده از طرف شركت گاز كارخانه مزبور تاكنون عملاً متوقف مي باشد.
  • خط تولید لوله‏های اسپیرال در سال 90 پس از بررسی و تهیه طرح توجیه اقتصادی خریداری و با نوسازی سوله موجود، در محل کارخانه شماره دو سابق احداث شد که با ظرفیت سالیانه 230،000 تن تولید لوله از قطر 24 تا 100 اینچ به روش اسپیرال از ابتدای سال 93 وارد مدار تولید گردید.
نام شركت درصد مالكيت "سرمايه(ميليون ريال)" مدير عامل رئيس هيأت مديره نايب رئيس عضو عضو عضو
لوله سازي اهواز - - عبدالحسین بساق زاده احمد امین فر عبدالحسین بساق زاده زاهد مراقی علی راعی محمدنصیر منجزی
آدرس محل فعاليت: خيابان بهشتي، احمد قصير، خيابان دوم، پلاك 19 طبقه دوم
تلفن دفتر مركزي: 88736252
كد پستي : 1514638713
آدرس وب سايت: http://www.apm-ir.com