شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري در راستاي كسب سود مناسب، حضور فعال در صنايعي كه داراي مزيت نسبي در كشور است را در اولويت فعاليت‌هاي خود قرار داده است. بر اين اساس و با توجه به بهره مندي كشورمان از منابع غني نفت و گاز و معادن مختلف سرمايه گذاري در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع معدني را در اولويت فعاليت‌هاي سرمايه گذاري خود قرار داده و تاكنون توانسته است موقعيت‌هاي مناسبي را شناسايي و در آن‌ها سرمايه گذاري نمايد. بهبود تركيب سرمايه گذاري‌هاي گذشته، سرمايه گذاري در صنايع داراي مزيت و بازدهي مناسب و استفاده از موقعيت‌هاي مناسب سرمايه گذاري در آينده مهم‌ترين وظیفه اين شركت است. در این راستا، شرکت‌های دارای بازده مناسب (با تحلیل بازار) در صنایع هدف شناسایی شده است.
اين شركت چشم انداز خود را تبديل شدن به يكي از بزرگ‌ترين سرمايه گذاران بخش خصوصي در حوزه نفت، گاز، پتروشيمي و فلزات اساسي ترسيم نموده است. بر این اساس ارکان استراتژی شرکت عبارتند از: 
رسالت شرکت
 •  مأموريت ما حفظ و ارتقای مطلوبیت سهام‌داران و کمک به ارتقای سطح رفاه بازنشستگان کشوری است. 
چشم انداز شرکت
 •  شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري در سال 1404 یکی از بزرگ‌ترین و سودآورترین شرکت‌های هلدينگ چند رشته اي در کشور خواهد بود.
ارزش‌های محوری
 • کمک به توسعه کشور
 • صيانت و امانتداري از دارايي‌ها
 • بهره گیری از تکنولوژی‌های نوین
 • رعايت موازين اخلاق حرفه اي و شفافيت اطلاع رساني 
 • اجراي صحيح و صادقانه قوانين و مقررات کشور
 • حفظ و ارتقاء سرمايه‌هاي انساني كارآمد
راهبردهای اصلی 
 • بهينه سازي دارايي و سبد پورتفوي "سرمايه گذاري صندوق" بر اساس برنامه استراتژیک
 • ايجاد هماهنگي بين زيرمجموعه هاي صندوق بازنشستگي و همچنين وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي جهت ايجاد هم افزايي
 • همكاري با سازمان‌هاي معتبر، صاحبان صنايع و نخبگان بازار سرمايه و ایجاد برند برای "صندوق" 
 • استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي
 • تامين منابع مالي بهينه با تکیه بر ظرفیت‌های بدهی و بازار سرمایه 
 • حضور مؤثر در نهادهاي تصميم گير و مرتبط با بازار سرمايه و صنايع هدف
توجه به توسعه منابع انساني در دو محور اصلي در برنامه ريزي كلان مجموعه مورد توجه شركت قرار دارد: 
 • برگزاری دوره‌های تخصصی، حرفه ای در حوزه بازار سرمایه و بازار کالا
 • جذب افراد نخبه و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه‌های برتر کشور
 • توسعه توانائي‌هاي مديريتي در مجموعه مديران ستاد و شركت‌ها كه از طريق انتقال تجارب، برگزاري سمينارهاي آموزشي و برگزاري دوره هاي درازمدت هدفمند در حوزه‌هاي مختلف مديريتي دنبال خواهد شد.
 • افزايش توانمندي ستاد شركت كه از طريق ارتقاء و بروز آوري دانش كاركنان در حوزه‌هاي تخصصي فعاليت و نيز دانش و توانائي عمومي در حوزه فن آوري اطلاعات مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين امر علاوه بر آثار مثبت، انگيزشي در كاركنان امكــان بهره گيــري از تــوانائي‌هاي آنان را در حوزه‌هاي مختلف فعاليت فراهم مي‌سازد.
در این راستا، در سال مالی، دوره‌های مختلف تخصصی و مدیریتی در محل شرکت تشکیل گردید و در در برخی از موارد کارکنان به دوره های تخصصی مورد نظر (به ویژه دوره های مالی) معرفی شدند.
پذيرش شركت‌ها در بورس
پذيرش شركت‌هاي سرمايه پذير و شركت‌هاي تحت پوشش آن‌ها در سازمان بورس و اوراق بهادار يكي از اهداف ايـن شركت بوده تـا علاوه بر ايـجاد ارزش افزوده بيشتر براي سهام‌داران فرصت مناسب جهت دستيابي به تسهيـلات مالي سهل‌تر و استفاده از معافيت‌هاي مالياتي نيز فراهم گردد و همچنين با انجام اين امر منابع مالي مـورد نياز به‌واسطه انجام معامله بر روي سهام شركت‌ها فراهم گردد. 
حضور مؤثر در بازار سرمايه و بازار اوليه و تمرکز بر سرمایه گذاری در صنایع دارای مزیت نسبی و مطلق
سرمايه گذاري‌هاي صورت گرفته در سنوات اخير نیز تماماً حاكي از مشاركت مـؤثر اين شركت در بازار سرمايه و بازار اوليه بوده است. پرتفوي سهام اين شركت بيانگر افزايش سرمايه گذاري هاي مذكور مي‌باشد.
افزايش سرمايه
 با توجه به مجوز مجمع عمومي فوق العاده سال 1392 به منظور متنوع نمودن پرتفوي سهام، سودآوري بيشتر، كاهش ريسك سرمايه گذاري و خريداري سهام داراي پتانسيل از صندوق بازنشستگي كشوري، افزايش مداوم سرمايـه شركت برای نيل به اهداف ترسيم شده در اولويت‌هاي كاري هيات مديره مي باشد. بر اين اساس اين شرکت قصد دارد طی ساليان آتی با روندی آرام و صعودی نسبت به افزايش سرمايه اقدام نمايد. در این راستا در سال مالی آتی برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی در دست اقدام است.
اخذ تسهيلات مالي ارزان قيمت با تکیه بر تامین مالی از طریق بدهی و بازار سرمایه 
با توجه به سياست شركت، به منظور مشاركت هر چه بيشتر در صنايعي كه در آن، کشور دارای مزيت نسبي است و نيز سرمايه گذاري‌هاي زيادي كه در امر پروژه‌ها بویژه در شرکت صبافولاد خلیج فارس، پتروشیمی ایلام، فاز دوم پتروشیمی جم و... صورت پذيرفته است دريافت تسهيلات ارزان قـيمت و سرمايه گذاري آن‌ها از جمله اولويت‌هاي كاري هيات مديره مي‌باشد. در این راستا انتشار صکوک، اوراق مشارکت و تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه در دستور کار شرکت‌ها قرار گرفته است.
 •  گسترش سیستم و نرم افزار اطلاعات عملکرد شرکت‌ها به منظور مدیریت و پایش دقیق شرکت‌های زیر مجموعه
 •  تغییر ساختار آرشیو الکترونیکی (اینترانت) شرکت و طراحی دیتا بیس مربوطه متناسب با حجم و ماهیت اطلاعات
 •  برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز در سطح شرکت‌های گروه جهت تسهیل در انجام پروژه‌های مربوطه در زمینه ایجاد نظام یکپارچه اطلاعاتی و پایش اطلاعات در شرکت‌ها 
 • ارتقاء سطح دانش رایانه ای پرسنل متناسب با نرم افزارهای کاربردی
 • به روز نگهداری و ایجاد تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در سیستم های امنیتی، شبکه، سرورها و کاربران